ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
หมู่ 1 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

077-954014
scbt.samui@gmail.com