ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุษณา กัววงศ์ ❤️ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาการโรงแรม ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ขอแสดงควา …

Read More »